TẦM NHÌN

1.Tầm nhìn và mục tiêu phát triển

Phấn đấu HTX H2O Việt Nam trở thành một mô hình hợp tác xã điển hình tiên tiến trong việc tạo ra một hệ thống chuỗi giá trị sản phẩm y dược cổ truyền tổng thể, khép kín, kết hợp hiện đại mang lại lợi ích lâu bền cho các chủ thể tham gia và vì cộng đồng.

2. Sứ mệnh và chiến lược phát triển

Để có chỗ đứng trên thị trường đầy cạnh tranh quyết liệt nhưng nhiều cơ hội này, Hợp tác xã dược liệu cổ truyền H2O Việt Nam phải xác định một hướng đi thông minh phù hợp với xuất phát điểm và tiềm lực. Chiến lược phát triển của Dược liệu H2O sẽ phấn đấu trở thành một hợp tác xã dược liệu cổ truyền tiên phong phát triển bền vững dựa trên chuỗi giá trị khép kín từ nguyên liệu, chế biến, sản xuất sản phẩm dược mỹ phẩm và làm tốt khâu truyền thông marketing hiện đại đến lưu thông phân phối, cũng như tổ chức dịch vụ chăm sóc sức khỏe yên tâm chu đáo cho người dân. Sự phát triển của HTX theo cả chiều rộng lẫn chiều sâu, phấn đấu trở thành một đơn vị có khả năng định vị thương hiệu không chỉ ở Việt Nam mà còn ở các quốc gia phát triển khác để góp phần khẳng định thương hiệu dược phẩm gắn với truyền thống của Việt Nam trên thị trường dược phẩm khu vực và quốc tế. Để đạt được mục tiêu dài hạn này, Hợp tác xã sẽ xây dựng các chuỗi liên kết để phát triển, chuỗi liên kết này sẽ là một trụ cột xuyên suốt để huy động nguồn lực phát triển trong tất cả các khâu của quá trình phát triển nêu trên.

HÌNH ẢNH VÀ VIDEO HOẠT ĐỘNG